בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   זכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית   מועד א : הגשה עד 6.8.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות