בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   19/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 

בהצלחה בבחינות