בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה אמריקאית   מבוא לתולדות הערבים והאסלאם   מועד א : 08/02/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 09/03/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית


בהצלחה בבחינות