בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   07/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות