בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   תולדות הנצרות 1350 - 2017   17/07/2017  13:00  17/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות