בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   העולם היווני בתקופה הקלסית   14/02/2017  13:00  02/04/2017  16:00 

בהצלחה בבחינות