בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמה הקרה   30/01/2017  13:00  08/03/2017  13:00 

בהצלחה בבחינות