בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   מועד א : 11/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/07/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 15/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/08/2017 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות