בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו   מועד א : 30/01/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 6/02/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 28/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 7/03/2017 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות