בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה   מועד א : 12/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/07/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 16/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23/08/2017 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות