בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים   02/07/2017  13:30  30/07/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות