בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   30/01/2017  13:30  28/02/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות