בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט   מועד א : 07/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 14/02/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 13/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/03/2017 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות