בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   מועד א : הגשה עד 22/3/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות