בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   מושגי יסוד בפנומנולוגיה ההוסרליאנית   מועד א : 04/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/07/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 13/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/08/2017 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות