בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   "אלף מישורים" לדלז וגואטרי - קריאה בהצעה לחידוש הפילוסופיה   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות