בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   02/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות