בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   09/07/2017  09:00  06/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות