בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה של השפה   07/07/2017  09:00  04/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות