בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פיענוח נקודות מבט   14/05/2017  09:00     

בהצלחה בבחינות