בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה סמינריונית   פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21   01/10/2017  09:00     

בהצלחה בבחינות