בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית   20/01/2016  13:00  16/02/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות