בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   צרפתית למתקדמים 1 לשנה א'   מועד א : 13/01/2016 בשעה : 12:00 ;

מועד ב : 11/02/2016 בשעה : 09:00 ;


בהצלחה בבחינות