בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לרטוריקה   07/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות