בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   החלטה ורציונליות   05/07/2016  09:00  29/07/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות