בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   מוסר מדינה ומשפט המשך   23/06/2016  09:00  26/07/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות