בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   פרקים בפילוסופיה של החינוך   18/01/2016  13:30  11/02/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות