בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה   מועד א : 21/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/01/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 29/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 7/03/2016 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות