בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   תורת המוסר - שיעור המשך   24/01/2016  09:00  16/02/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות