בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   פרדוקסים וחשיבותם בפילוסופיה   28/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות