בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית   06/07/2016  09:00  31/07/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות