בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - עצם, טבע ונפש בפילוסופיה של אריסטו   מועד א : 19/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/01/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 21/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/02/2016 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות