בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   סובייקטיביות ואחרות במחשבה המודרנית   מועד א : 10/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 17/02/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 16/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23/03/2016 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות