בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - מרטין היידגר: שאלת ההוויה   מועד א : 03/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/02/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 09/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/03/2016 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות