בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה   07/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 

בהצלחה בבחינות