בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא ללוגיקה פילוסופית   30/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות