בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית   מועד א : 14/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות