בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0659624701   מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)   פרופ' ליאו קורי   בחינת בית   מועד א : 31/01/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום מטלה: 31/01/2021 בשעה: 09:15

מועד ב : 07/03/2021 בשעה : 21:15 ; פרסום מטלה: 07/03/2021 בשעה: 09:15


בהצלחה בבחינות