בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0659612601   היסטוריה אינטלקטואלית א'   פרופ' ליאו קורי   בחינת בית   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 13:15 ; פרסום מטלה: 18/01/2021 בשעה: 09:15

מועד ב : 18/02/2021 בשעה : 13:15 ; פרסום מטלה: 15/02/2021 בשעה: 09:15


בהצלחה בבחינות