בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0659541501   חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)   ד"ר אהוד לם   עבודה   מועד א : 21/02/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום מטלה: 21/01/2021 בשעה 09:00. אין מועד ב


בהצלחה בבחינות