בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0659515501   שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה   פרופ' עמוס מוריס- רייך   בחינת בית   מועד א : 30/06/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום מטלה: 27/06/2021 בשעה: 09:00

מועד ב : 04/08/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום מטלה: 01/08/2021 בשעה: 09:00


בהצלחה בבחינות