בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0659461301   פילוסופיה של המדע המשך (השלמות)   ד"ר אורי בלקינד   עבודה   מועד א : 20/07/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום מטלה: 20/06/2021 בשעה 09:00. אין מועד ב


בהצלחה בבחינות