בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0659305601   מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)   ד"ר לין חלוזין דברת   בחינת בית   מועד א : 27/01/2021 בשעה : 13:15 ; פרסום מטלה: 24/01/2021 בשעה: 09:15

מועד ב : 03/03/2021 בשעה : 13:15 ; פרסום מטלה: 28/02/2021 בשעה: 09:15


בהצלחה בבחינות