בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0659261101   היסטוריה אינטלקטואלית ב'   פרופ' שאול קציר   בחינת בית   מועד א : 07/07/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום מטלה: 04/07/2021 בשעה: 09:00

מועד ב : 11/08/2021 בשעה : 09:00 ; פרסום מטלה: 08/08/2021 בשעה: 09:00


בהצלחה בבחינות