בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0659211901   הסטוריה של הפיזיקה החדשה (השלמות+תואר)   פרופ' שאול קציר   בחינת בית   מועד א : 23/06/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום מטלה: 20/06/2021 בשעה: 09:00

מועד ב : 28/07/2021 בשעה : 13:00 ; פרסום מטלה: 25/07/2021 בשעה: 09:00


בהצלחה בבחינות