בהצלחה!!!

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0618104101   מבוא לפילוסופיה של המדע   ד"ר אורי בלקינד   בחינה   מועד א : 11/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 19/03/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת


בהצלחה בבחינות