מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0697411801   החברה החרדית: הלכה, מגדר ותרבות פנאי   ד"ר סימה זלצברג ,דר' שרה זלצברג   עבודה סמינריונית   01/11/2020  13:00     

בהצלחה בבחינות