מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0687251901   סדנת יזמות במזרח ודרום אסיה   מר יאיר סאקוב ,ד"ר אורי סלע   עבודה   מועד א : 02/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות