מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0687248401   מדע,רפואה,טכנולוגיה וחברה ביפן:"ממסורת ל"מודרנה"   ד"ר רעות הררי   בחינת בית   מועד א : 23/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.07.2020 בשעה 9:00

מועד ב : 21/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.08.2020 בשעה 9:00


בהצלחה בבחינות