מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0687242002   נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה   ד"ר סמדר וינטר   בחינת בית   מועד א : 16/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09.02.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11.3.2020 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות